Комплекса

Архитектурата е дело на арх. Ст. Стефанов и екипа архитекти и проектанти на „Кара Мениджмънт”.
Основна цел на проекта е осигуряването на функционално и удобно пространство в жилището. Благодарение на модерната архитектура са избегнати тежки обеми, а всяка фасадна плоскост е оформена с помощта на ясни детайли – висококачествени материали, подходящо членение, панорамни витрини.
От друга страна, сградите притежават свой собствен, запомнящ се облик,който се превръща в художествен акцент в този район. Ж.к. “ТИАРА” е с обща разгъната площ от 8680,30м2 и се състои от две жилищни сгради.
Блок 1 - 6143,90 м² на 9 етажа.
Блок 2 - 1049.70 м² на 4 етажа.
Общ подземен паркинг - 1486,70 м2
Общият брой на апартаментите е 42/двустайни и тристайни апартаменти както и един четиристаен апартамент/, 22/едностайни и двустайни/ ателиета, на магазините - 5, също така има един Снек бар и една Детска занималня.
Осигурени са 82 паркоместа в подземния паркинг на ниво сутерен /който е общ за двете сгради/ като са гарантирани необходимите паркоместа – по едно за всяко жилище и магазин. 
Достъпът до подземния паркинг е посредством рампа.
В сутерена на сградите са предвидени технически и складови помещения за жилищата.
В блок 1 партерът съдържа един входен вестибюл за жилищната част, портиер, обслужващо помещение (за велосипеди, детски колички и др.), стълбищна клетка, два асансьора, 3 магазина, снек бар и детска занималня.
В блок 2 – входен вестибюл, стълбищна клетка, два магазина.
Апартаментите са едностайни, двустайни, тристайни и четиристайни. Светлата височина на жилищните етажи е 2,62 м., а на магазините 3,20 м.
Апартаментите разполагат с всички необходими за комфортното обитаване просторни помещения – дневна, спалня, собствен санитарен възел, балкон. Някои от апартаментите разполагат и със собствени двор тераси.
Покривът е плосък, богато озеленен с естественна растителност, с алеи, обособени кътове за отдих и общо барбекю.

Изпълнението на зеленият покрив включва:

  • озеленяване (райграс, цветя);
  • хумусен слой 30 см;
  • дренажна и водозадържаща мембрана HDPE (за защита на хидроизолацията от корени);
  • хидроизолация;
  • геотекстил;
  • битумен грунд;
  • циментова замазка за наклон;
  • топлоизолация;
  • пароизолация;
  • стоманобетонова плоча.

Проектът е изготвен във всички части необходими за издаване на разрешение за строеж – архитектурна, конструктивна, водопровод и канализация, електроинсталации, пожароизвестяване ,отопление и вентилация, геодезия, газоснабдяване, озеленяване, пожаробезопасност и план безопасност и здраве
При изготвяне на проекта са спазени действащите в страната стандарти и разпоредби,а именно:
Закон за устройство на територията Наредба № 1 за проектиране топлоизолации на сгради Наредба № 2 за противопожарни строително – технически норми.
Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти Наредба № 7за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Всички материали, които се влагат в строежа на комплекс „Тиара“, са с високо качество и са придружени от необходимите документи за произход.
С модерната си архитектура сградите се вписват перфектно в околната среда. 
За осигуряване на необходимата зелена площ са предвидени тревни площи около сградите и покривите.

Технологии

Груб строеж: Ж.К. “Тиара” е проектиран с монолитна скелетна стоманобетонна конструкция. Конструкцията е съобразена с нормативните изисквания за проектиране в сеизмични райони – ІХ степен по скалата на Медведев – Шпонхоер – Карник за София.