Строително-инвестиционна компания “Кара Инженеринг” ООД

Кара Инженеринг ООД

„Кара Инженеринг” ООД е частна компания, основана през 2003 г.

Мисията на дружеството се състои в създаване на по-добри условия за живот и дейност в модерната среда. „ Кара Инженеринг”  предлага строителен продукт с високо качество на българския пазар, при установяване на коректни отношения с клиенти и партньори. 
„ Кара Инженеринг”  отдава приоритетно значение на управлението на строителния процес с оглед постигане на желаните  резултати в зададения срок при запазване на предварително установените параметри на качество. Компанията е открита към технологичните иновации в областта на строителството. Разчитайки на своите партньори и доставчици с дългогодишен опит на българския и международния пазар, фирмата използва в процеса на строителство материали и технологии с доказани в практиката предимства по отношение на значими за експлоатацията на една сграда показатели. „Кара Инженеринг” разполага с екип от висококвалифицирани специалисти.  Компанията притежава Сертификат за Управление на качеството ISO 9001:2008, издадени от Bureаu Veritas Certification Bulgaria.

Основните продукти и услуги, предлагани от „Кара Инженеринг”  са следните: 
       • Комплексна и  инвестиционна дейност
       • Ново строителство на жилищни и бизнес сгради 
       • Реконструкции и модернизации  
       • Интериорен дизайн 
       • Покупко-продажба на недвижими имоти 
       • Консултации и проучвания в областта на строителството и недвижимите имоти 

Пред „Кара Инженеринг” стоят следните стратегически цели: 
       • Укрепване на позицията на строителна компания, ориентирана към качеството 
       • Усъвършенстване управлението на строителния процес   
       • Разширяване на гамата от допълнителни услуги в полза на клиента

„Кара Инженеринг”   поема ангажименти към съпътстващата обществено значима инфраструктура. Паралелно с обектите биват изградени тротоари, зелени площи, детски площадки, трафопостове, улици.

Инвестиционна компaния “Тиара Билд” ООД

„Тиара Билд“ ООД е българо - руска инвестиционна компания, създадена в началото на 2013 година. Компанията е млада, но съдружници в нея са две дружества с богата история и много опит в строителния бранш - „Кара Инженеринг“ ООД и „Айкон Давид“ ЕООД.

“Аикон” ООД

Създадената през 2001 г. фирма „Аикон” взима участие в изграждането на редица комплекси от най-големите търговски вериги, като успешно да изпълнява в срок най-сложни задачи в транспортното строителство и организиране на инженерни мрежи и комуникации.