Инвестиционна компания “Тиара Билд” ООД

Тиара Билд ООД

„Тиара Билд“ ООД е българо - руска инвестиционна компания, създадена в началото на 2013 година. Компанията е млада, но съдружници в нея са две дружества с богата история и много опит в строителния бранш - „Кара Инженеринг“ ООД и „Айкон Давид“ ЕООД.
„Кара Инженеринг“ ООД е създадена през 2003 г., и е добре позната на българския строителен пазар, член на Камарата на строителите от 2007 г. Мисията на дружеството се състои в създаване на по-добри условия за живот и дейност в модерната среда. „ Кара Инженеринг”  предлага строителен продукт с високо качество на българския пазар, при установяване на коректни отношения с клиенти и партньори. 
Компанията  отдава приоритетно значение на управлението на строителния процес с оглед постигане на желаните  резултати в зададения срок при запазване на предварително установените параметри на качество. „Кара Инженеринг“ ООД  е открита към технологичните иновации в областта на строителството. Разчитайки на своите партньори и доставчици с дългогодишен опит на българския и международния пазар, фирмата използва в процеса на строителство материали и технологии с доказани в практиката предимства по отношение на значими за експлоатацията на една сграда показатели. „Кара Инженеринг” разполага с екип от висококвалифицирани специалисти във всички аспекти на строителния процес. Компанията е в процес на сертификация на интегрирана система за управление съгласно международните стандарти за качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд.

Основните продукти и услуги, предлагани от „Кара Инженеринг”  са следните: 

 • Комплексна и  инвестиционна дейност
 • Ново строителство на жилищни и бизнес сгради
 • Реконструкции и модернизации 
 • Интериорен дизайн
 • Покупко-продажба на недвижими имоти
 • Консултации и проучвания в областта на строителството и недвижимите имоти 

Пред „Кара Инженеринг” стоят следните стратегически цели: 

 • Укрепване на позицията на строителна компания, ориентирана към качеството 
 • Усъвършенстване управлението на строителния процес   
 • Разширяване на гамата от допълнителни услуги в полза на клиента

„Кара Инженеринг” поема ангажименти към съпътстващата обществено значима инфраструктура. Паралелно с обектите се изграждат тротоари, зелени площи, детски площадки, трафопостове, улици.
 „Аикон Давид“ ЕООД е еднолична собственост на „Аикон“ ООД, която е руска компания, основана през 2001 г., със седалище в гр. Санкт Петербург. Фирмата разполага с екип от  професионалисти с голям опит в работата в строителната сфера. Благодарение на компетентната кадрова политика при подбора на инженерно-техническия персонал, наличието на силна материално-техническа база, винаги добре планираното сътрудничество с партньори и доставчици, на "Аикон" ООД не веднъж се е налагало да изпълнява в срок най-сложни задачи в транспортното строителство или организиране на инженерни мрежи и комуникации. Клиентите и партньорите на фирма "Аикон" винаги са приятно изненадани от качеството и своевременното изпълнение на целият комплекс работи, което се постига, до голяма степен благодарение на мобилността, толкова важно качество на всяка строителна фирма. Доверието на клиентите и желанието да си сътрудничат с отлично доказал себе си колектив се проявява в постоянното участие на "Аикон" в частни и държавни поръчки.

Основни направления на дейността:

 • Монтаж на инженерни мрежи и системи
 • Безизкопно полагане  на инженерни мрежи.
 • Благоустройство и озеленяване на територията.
 • Земни работи.
 • Разрушаване, демонтаж на сгради и съоръжения.
 • Извозване на строителни отпадъци.
 • Преработка на неликвидни материали.

Благодарение на богатия опит на съдружниците в строителния бранш, както и на екипа от висококвалифицирани специалисти, „Тиара Билд“ ООД, предлага на пазара имоти, построени с качествени материали и изцяло отговарящи на строителните норми.

Строително-инвестиционна компания “Кара Инженеринг” ООД

„Кара Инженеринг” ООД е частна компания, основана през 2003 г. като предлага строителен продукт с високо качество на българския пазар, при установяване на коректни отношения с клиенти и партньори. 

“Аикон” ООД

Създадената през 2001 г. фирма „Аикон” взима участие в изграждането на редица комплекси от най-големите търговски вериги, като успешно да изпълнява в срок най-сложни задачи в транспортното строителство и организиране на инженерни мрежи и комуникации.