“Аикон” ООД

Аикон ООД

В условията на висока конкуренция на строителния пазар, създадената през 2001 г. фирма "Аикон", се изяви, взимайки участие в изграждането на редица комплекси от най-големите търговски вериги.

Под ръководството на генералния директор Давид Зинаварович Саиян се сформира колектив от професионалисти с голям опит в работата в строителната сфера. Благодарение на компетентната кадрова политика при подбора на инженерно-техническия персонал, наличието на силна материално-техническа база, винаги ясно планираното сътрудничество с партньори и доставчици, на "Аикон" ООД не веднъж се е налагало успешно да изпълнява в срок най-сложни задачи в транспортното строителство или по организиране на инженерни мрежи и комуникации. Клиентите и партньорите на фирма "Аикон" винаги са приятно изненадани от качеството и своевременното изпълнение на целият комплекс работи, което се постига, до голяма степен благодарение на мобилността, толкова важно качество на всяка строителна фирма.

Основни направления на дейността:
 1. Монтаж на инженерни мрежи и системи
 2. Безизкопно полагане  на инженерни мрежи.
 3. Благоустройство и озеленяване на територията.
 4. Земни работи.
 5. Разрушаване, демонтаж на здания и съоръжения.
 6. Извозване на строителни отпадъци.
 7. Преработка на неликвидни материали.

Инвестиционна компaния “Тиара Билд” ООД

„Тиара Билд“ ООД е българо - руска инвестиционна компания, създадена в началото на 2013 година. Компанията е млада, но съдружници в нея са две дружества с богата история и много опит в строителния бранш - „Кара Инженеринг“ ООД и „Айкон Давид“ ЕООД.

Строително-инвестиционна компания “Кара Инженеринг” ООД

„Кара Инженеринг” ООД е частна компания, основана през 2003 г. като предлага строителен продукт с високо качество на българския пазар, при установяване на коректни отношения с клиенти и партньори.